Cảm ơn bạn đã sử dụng các dịch vụ gửi thiệp điện tử và nhạc trực tuyến của Thiệp điện tử

Trước khi sử dụng dịch vụ thiệp điện tử và nhạc trực tuyến, bạn vui lòng đọc và chấp nhận các điều khỏan sử dụng dưới đây:

  • Không sử dụng các dịch vụ của Thiệp điện tử với mục đích quấy rối hay lăng mạ người khác.
  • Không upload thiệp, nhạc hay các nội dung số mang tính phản động, không lành mạnh, vi phạm pháp luật Việt Nam.
  • Nội dung cung cấp trên website Thiệp điện tử được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau trên internet, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền nội dung số.
  • Các thông tin cá nhân của bạn (bao gồm cả thiệp điện tử và danh mục nhạc) có thể bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu củ website Thiệp điện tử  mà không được báo trước.
  • Thiệp điện tử có sử dụng một số kỹ thuật để phục vụ công tác thống kê, việc này có thể khiến trình duyệt của bạn phải ở mức bảo mật trung bình hoặc thấp, nhưng sẽ giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn và bạn sẽ được sử dụng nhiều tiện ích của website hơn.
  • Thiệp điện tử có quyền khóa hoặc xóa account cùng nội dung thông tin liên quan đến account khi phát hiện account vi phạm các điều khỏan trên.