NAM LONG – LÊ HẰNG

GIỚI THIỆU

CÔ DÂU VÀ CHÚ RỂ

LÊ HẰNG

30/04/2000

SĐT: 0355884595

NAM LONG

08/09/2000

SĐT: 0978138416

CÙNG ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN

SAVE THE DATE

Ngày
Giờ
Phút
Giây

TRÀ BÁNH TỐI
NHÀ TRAI

TƯ GIA
Xóm 3 - Văn Giáp
Thường Tín - Hà Nội

Vào lúc 19:30

Thứ Năm

14

/

03

2024

Tức ngày 05 tháng 02 năm Giáp Thìn

TIỆC THÀNH HÔN
TIỆC MẶN

TƯ GIA NHÀ TRAI
Xóm 3 - Văn Giáp
Thường Tín - Hà Nội

Vào lúc 10:00

Thứ Sáu

15

/

03

2024

Tức ngày 06 tháng 02 năm Giáp Thìn

LỄ THÀNH HÔN

TƯ GIA NHÀ TRAI
Xóm 3 - Văn Giáp
Thường Tín - Hà Nội

Vào lúc 13:00

Thứ Sáu

15

/

03

2024

Tức ngày 06 tháng 02 năm Giáp Thìn

TRÀ BÁNH TỐI
NHÀ GÁI

TƯ GIA
Xóm 5 - Phương Quế
Liên Phương - Thường Tín - Hà Nội

Vào lúc 19:30

Thứ Năm

14

/

03

2024

Tức ngày 05 tháng 02 năm Giáp Thìn

TIỆC VU QUY
TIỆC MẶN

TƯ GIA NHÀ GÁI
Xóm 5 - Phương Quế
Liên Phương - Thường Tín - Hà Nội

Vào lúc 10:30

Thứ Sáu

15

/

03

2024

Tức ngày 06 tháng 02 năm Giáp Thìn

LỄ VU QUY

TƯ GIA
Xóm 5 - Phương Quế
Liên Phương - Thường Tín - Hà Nội

Vào lúc 13:00

Thứ Sáu

15

/

03

2024

Tức ngày 06 tháng 02 năm Giáp Thìn

Love Story

Lần đầu gặp

Hẹn hò

Đính hôn

Thành hôn

ALBUM ẢNH

Thank you!

Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh cho gia đình chúng tôi.
Chân thành cảm ơn!