QUỐC HOÀN – MAI CHI

Quốc Hoàn

&

Mai Chi

29-30 . 03 . 2024

Cô dâu và Chú rể

Cô dâu

Mai Chi


Chú rể

Quốc Hoàn


Love Story

05/05/2021 Ngày yêu nhau
12/12/2023 Ngày cầu hôn
20/01/2024 Ngày đính hôn
29-30/03/2024 Ngày thành hôn

Album

Trân trọng kính mời

Tiệc Thành Hôn Nhà Trai

Tiệc Thành Hôn Nhà Gái

Thank you!

Sự hiện diện của Quý vị là món quà vô giá với Gia đình chúng tôi.
Chân thành cảm ơn!