THẾ CƯỜNG – BẢO TRANG

CÔ DÂU VÀ CHÚ RỂ

Cô dâu

BẢO TRANG


Chú rể

THẾ CƯỜNG


Thank you!

Tiệc báo hỷ của chúng con chắc chắn sẽ kém vui đi rất nhiều nếu thiếu sự hiện diện của Gia đình/ Cô/ Dì/ Cậu/ Mợ/ Chú/ Bác. Cảm ơn Gia đình/ Cô/ Dì/ Cậu/ Mợ/ Chú/ Bác vì đã trở thành một phần quan trọng trong ngày đặc biệt của chúng con!