THU HÀ – QUÝ CÔNG

GIỚI THIỆU

CÔ DÂU VÀ CHÚ RỂ

Hoàng Thu Hà

Nguyễn Quý Công

CÙNG ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN

SAVE THE DATE

Ngày
Giờ
Phút
Giây

CƠM THÂN MẬT
NHÀ GÁI

TƯ GIA
Phố Bắc Sơn - TT. Nho Quan
Nho Quan - Ninh Bình

Vào lúc 10:30

Thứ Ba

19

/

03

2024

Tức ngày 10 tháng 02 năm Giáp Thìn

LỄ ĂN HỎI

TƯ GIA
Phố Bắc Sơn - TT. Nho Quan
Nho Quan - Ninh Bình

Vào lúc 13:00

Thứ Ba

19

/

03

2024

Tức ngày 10 tháng 02 năm Giáp Thìn

LỄ VU QUY

TƯ GIA
Phố Bắc Sơn - TT. Nho Quan
Nho Quan - Ninh Bình

Vào lúc 13:00

Thứ Tư

20

/

03

2024

Tức ngày 11 tháng 02 năm Giáp Thìn

Thank you!

Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh cho gia đình chúng tôi.
Chân thành cảm ơn!